Budownictwo

Zakres prac

Roboty budowlano-montażowe w budownictwie drogowym
 • Prace brukarskie 
 • Prace ciesielsko-zbrojarskie przy obiektach mostowych
 • Montaż geosyntetyków
 • Montaż koszy gabionowych
 • Montaż stalowych barier ochronnych
 • Darniowanie skarp
 • Umacnianie rowów geokratą
 • Kierowanie ruchem na terenie inwestycji budowlanej
 • Zabezpieczenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
 • Prace porządkowe podczas trwania budowy

Budownictwo

Roboty budowlano-montażowe w budownictwie kubaturowym

 • Prace ciesielsko-zbrojarskie
 • Prace murarskie
 • Prace dekarskie i montaż pokryć dachowych
 • Montaż konstrukcji stalowych
 • Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • Zabezpieczanie terenu i wyznaczanie stref niebezpiecznych
 • Prace porządkowe podczas trwania budowy

Roboty budowlano-montażowe w budownictwie kolejowym

 • Prace brukarskie związane z odwodnieniem
 • Prace ciesielsko-zbrojarskie przy obiektach mostowych
 • Betonowanie torowiska
 • Szlifowanie spoin spawalniczych
 • Układanie podkładów kolejowych
 • Profilowanie tłuczniem i zagęszczanie gruntu
 • Darniowanie skarp
 • Montaż koszy gabionowych
 • Umacnianie rowów geokratą
 • Kierowanie ruchem na terenie inwestycji budowlanej
 • Zabezpieczanie terenu i wyznaczanie stref niebezpiecznych
 • Prace porządkowe podczas trwania budowy